Tiết lộ bí mật về việc xét nghiệm, thông báo kết quả xét nghiệm HIV cho người đến xét nghiệm, hoặc người khác khi không được phép sẽ bị phạt với mức cao nhất là 20 - 40 triệu đồng.

Đây là một trong những quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về y tế dự phòng, môi trường và phòng, chống HIV/AIDS đang được Bộ Y tế chủ trì soạn thảo và lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Theo đó, những người đưa tin bịa đặt về nhiễm HIV đối với người không nhiễm HIV; tiết lộ bí mật về việc xét nghiệm, thông báo kết quả xét nghiệm HIV cho người đến xét nghiệm, hoặc người khác khi không được phép; hay sử dụng hình ảnh, thông điệp truyền thông có tính chất kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và thành viên gia đình người nhiễm HIV sẽ bị phạt với mức cao nhất là 20 - 40 triệu đồng. Ngoài ra, những người sử dụng lao động không tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV trong cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân; không tổ chức giảng dạy cho học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống HIV/AIDS, lồng ghép với giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác theo chương trình giảng dạy đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; hay hành vi không thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ, chồng hoặc cho người chuẩn bị kết hôn với mình biết... sẽ bị phạt từ 3 - 9 triệu đồng