Bí quyết học nhanh nhớ lâu

Ghi nhớ thông tin rất quan trọng vì nó giúp chúng ta dễ dàng vượt qua các kỳ thi. Để nhớ lâu hơn, bạn nên mang theo một cuốn sổ bên người và ghi lại những thông tin hữu ích.

Lệ Thu Theo Improvement Pill

Nguồn Zing: https://zingnews.vn/video-bi-quyet-hoc-nhanh-nho-lau-post1340162.html