(Zing) - Một nữ cảnh sát Mỹ đã phải rời khỏi ngành khi đòi được phục vụ miễn phí cà phê, bánh ngọt tại sáu cửa hàng Starbucks ở Chicago.