Bị tai biến sau tiêm chủng sẽ được bồi thường thiệt hại?

Gốc
(HQ Online)- Theo Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động tiêm chủng do Bộ Y tế công bố, thời gian tới, giá vắc xin tiêm chủng bắt buộc được tính toán đầy đủ các yếu tố chi phí và được Nhà nước duyệt giá để làm cơ sở đặt hàng theo lộ trình. Đối với giá vắc xin tiêm chủng dịch vụ được quản lý và thực hiện theo cơ chế thị trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ tiêm chủng bắt buộc. Ảnh: DN

Giá dịch vụ tiêm chủng được tính theo từng loại vắc xin, số lần tiêm hoặc uống và được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí và trên cơ sở các chi phí trực tiếp, gián tiếp như tiền công khám sàng lọc, tư vấn, công tiêm; tiền vật tư tiêu hao; tiền điện, nước nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường trực tiếp thực hiện dịch vụ... Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ tiêm chủng bắt buộc.

Bên cạnh đó Dự thảo cũng quy định việc bồi thường thiệt hại với người bị tai biến sau tiêm chủng.

Theo đó, nếu người được tiêm chủng bị tai biến nặng và để lại di chứng dẫn đến bị khuyết tật cơ thể từ 11-15% sẽ được hỗ trợ bằng mức lương cơ sở tại thời điểm giải quyết bồi thường. Trường hợp bị tổn thương cơ thể từ 15-80%, tổng hỗ trợ sẽ bằng mức lương cơ sở cộng thêm 0,4% lần mức lương cơ sở cho mỗi 1% tăng thêm.

Với những trường hợp tổn thương trên 81%, mức hỗ trợ bằng 30 lần mức lương cơ sở. Với trường hợp tử vong, ngoài những khoản hỗ trợ trên, gia đình người thiệt hại sẽ được bồi thường tổn thất tinh thần bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Đây là lần đầu Bộ Y tế xây dựng nghị định riêng về tiêm chủng. Dự kiến nghị định này sẽ có hiệu lực vào năm 2016.

Tin nóng

Tin mới