Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bí thư Hà Nội là Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Dự án xây dựng đường Vành đai 4

Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Vành đai 4 do ông Đinh Tiến Dũng là Trưởng ban, đại diện các Bộ và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh cùng tham gia Ban Chỉ đạo.

Ngày 5/7, Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban. Thành phố cũng mời đại diện các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh tham gia Ban Chỉ đạo.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 112,8 km, chia thành 7 dự án thành phần với tổng mức đầu tư sơ bộ trên 85.000 tỷ đồng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội theo đúng Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm tổng thể, đồng bộ, tiến độ, chất lượng.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027; lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan trung ương và các tỉnh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Trước đó, ngày 16/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội với 95,18% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Dự án có chiều dài khoảng 112,8 km, chia thành 7 dự án thành phần với tổng mức đầu tư sơ bộ trên 85.000 tỷ đồng, nhu cầu sử dụng đất sơ bộ khoảng 1.341ha.

Nghị quyết nêu rõ, việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Nghị quyết giao UBND thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ của toàn dự án.

Minh Tuệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bi-thu-ha-noi-la-truong-ban-chi-dao-trien-khai-du-an-xay-dung-duong-vanh-dai-4-ar686034.html