Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Tiếp tục đổi mới toàn diện hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND TP

'Các đại biểu HĐND phải bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, ý nguyện của cử tri...'

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 23/6.

Quyết nghị những vấn đề cấp bách của Thủ đô

Chúc mừng 95 đại biểu được cử tri Thủ đô tín nhiệm bầu vào HĐND Thành phố khóa XVI, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, kỳ họp đầu tiên của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI là kỳ họp quan trọng, mở đầu cho các hoạt động của HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp lần này được diễn ra trong bối cảnh toàn Thành phố đang thực hiện rất tích cực, hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã xác định chủ đề “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Đồng thời xác định 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và trong 14 giải pháp để thực hiện nghị quyết Đại hội đã xác định “tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và của Đoàn Đại biểu Quốc hội” với hai nhiệm vụ chính là đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Điều đó cho thấy nhiệm vụ của các cơ quan của Thành phố, trong đó có các cơ quan của HĐND, các đại biểu HĐND là rất lớn. Để thực hiện được yêu cầu đó đòi hỏi phải só sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, sự vào cuộc thực sự của các cấp chính quyền Thành phố, thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Hà Nội với vị trí là Thủ đô, là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, khoa học, giáo dục, giao dịch quốc tế; là động lực phát triển của vùng Thủ đô, vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhận thức được tầm quan trọng đó, đồng thời để đảm bảo sự liên tục trong hoạt động của các cơ quan của HĐND cũng như của chính quyền thành phố; với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, khoa học của HĐND, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy, kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Bên cạnh việc cho ý kiến và quyết nghị các vấn đề liên quan đến Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026…; HĐND sẽ quyết nghị những vấn đề quan trọng, cấp bách của Thủ đô, đó là: Thông qua Nghị quyết về: Điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị và Nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố.

HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, có vị trí và vai trò hết sức quan trọng... Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, có vinh dự lớn lao nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề. Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐND Thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, được đánh giá là “điểm sáng, hình mẫu” trong hoạt động của cơ quan dân cử cả nước.

Lựa chọn bầu được người có đức, có tài

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đặt lên vai HĐND, các đại biểu HĐND là rất nặng nề. Để đảm bảo tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND khóa XVI với nhiều nội dung lớn, thời gian không nhiều, trước hết, các đại biểu HĐND cần tập trung nghiên cứu kỹ, thảo luận dân chủ và lựa chọn bầu được người có đức, có tài, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND Thành phố trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hai là, về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để đảm bảo tính liên tục, kịp thời, phù hợp với chương trình công tác toàn khóa của HĐND Thành phố; tại kỳ họp này, Thường trực HĐND Thành phố đã xây dựng và trình HĐND Thành phố về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đại biểu cần thảo luận kỹ về nội dung, số lượng, thời gian của các kỳ họp để đảm bảo khoa học, có tính khả thi, bao quát được các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và lượng hóa, dự báo được các vấn đề có thể phát sinh của Thành phố trong thời gian tới.

Ba là, đối với Nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị và Nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố. Đây là các nội dung hết sức quan trọng, cần thực hiện ngay để triển khai Nghị quyết 97 của Quốc hội và cụ thể hóa Nghị định 32 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021); đồng thời, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, kịp thời hỗ trợ, động viên các lực lượng ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội. Các đồng chí cần thảo luận về phạm vi, đối tượng, nguồn lực và mức chi để vừa tuân thủ với các quy định của pháp luật, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố.

Bốn là, đối với hoạt động của HĐND và của các đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi đề nghị cần tiếp tục đổi mới toàn diện hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, nâng cao chất lượng kỳ họp, bảo đảm quyết định kịp thời các vấn đề lớn, quan trọng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển của Thủ đô, có tính khả thi cao để đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành. Công tác giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, chăm lo đời sống nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Các đại biểu HĐND phải bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, ý nguyện của cử tri, xem xét giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của cử tri, nhất là các yêu cầu dân sinh bức xúc. Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp chặt chẽ hoạt động của HĐND với UBND, MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội cùng các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị của Thành phố.

Năm là, đối với hoạt động của UBND Thành phố, phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của UBND và cơ quan hành chính các cấp. Qua đó, UBND Thành phố phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hiệu lực hiệu quả, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố và nghị quyết HĐND Thành phố để triển khai, cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

“Năm 2021, mở đầu nhiệm kỳ mới, với nhiều cơ hội và cũng không ít khó khăn thách thức; nhiệm vụ đặt ra phía trước hết sức quan trọng, cấp bách và nặng nề. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội mong đợi HĐND, UBND Thành phố tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo và những đóng góp ngày càng thực chất nhằm không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Hồng Thái. Ảnh: Thanh Hải

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/bi-thu-thanh-uy-dinh-tien-dung-cac-dai-bieu-hdnd-tp-kip-thoi-nam-bat-thong-tin-tam-tu-y-nguyen-cua-cu-tri-424562.html