“Thời gian tới là phải tập trung nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn (CĐ). Cán bộ CĐ mà không hiểu về gì về TPP, không hiểu về hội nhập, không hiểu về quản lý doanh nghiệp (DN) thì liệu anh có bảo vệ được quyền lợi của người lao động không? Liệu anh có dám đấu tranh không?” – Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đặt vấn đề với tổ chức CĐ TPHCM khi tham dự buổi làm việc của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam với LĐLĐ TPHCM vào sáng 1.3.

Bi thu Thanh uy TPHCM Dinh La Thang: 'Phai tap trung nang cao chat luong can bo cong doan de bao ve quyen loi nguoi lao dong' - Anh 1

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc

Ông Đinh La Thăng đặt vấn đề: “Qua báo cáo của LĐLĐ TPHCM và ý kiến phất biểu tại đây, tôi muốn đặt câu hỏi là tại sao tất cả các công việc mình triển khai rất tốt, xét về chức năng nhiệm vụ đều tốt cả nhưng Báo cáo kết quả hoạt động của LĐLĐ TP lại đánh giá như thế này: Phần lớn người lao động chưa được đào tạo cơ bản, ý thức kỷ luật tác phong công nghiệp còn hạn chế, hiểu biết và thực thi pháp luật của số đông công nhân chưa cao. Một bộ phận công nhân chưa có ý thức nâng cao trình độ học vấn, giác ngộ giai cấp chính trị còn hạn chế, chưa thiết tha gia nhập các tổ chức chính trị xã hội. Tất cả các hoạt động chúng ta làm tốt hết, tuyên truyền giáo dục, các giải pháp thế nhưng mà kết quả là như vậy. Liệu chất lượng đội ngũ công nhân viên chức lao động của thành phố này có đáp ứng được yêu cầu của thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa không? TP đầu tàu trọng điểm kinh tế không? Nguyên nhân vì sao? Giải pháp nào để khắc phục?
Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP cũng đặt ra nhiều yêu cầu cho tổ chức CĐ TP trong tình hình mới và thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng và Nghị quyết 10 của TP như: Phải nâng cao chất lượng cán bộ CĐ; phải đưa đối tượng công chức viên chức vào đối tượng quản lý của CĐ để nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức viên chức; tổ chức CĐ, đoàn viên phải xác định vai trò rõ ràng trong quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp bởi “tái cơ cấu doanh nghiệp tốt thì công nhân có việc làm, ngược lại thì công nhân thất nghiệp”.
“Trong 7 giải pháp đột phá xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh hiện đại nghĩa tình thì tổ chức CĐ TP tham gia giải pháp đột phá nào, cụ thể, gắn với nhiệm vụ của CĐ toàn quốc, gắn với nhiệm vụ của chức năng của CĐ TP, rất cụ thể.
Cách phổ biến nghị quyết thay đổi sao cho phù hợp với đối tượng nào. Cán bộ CĐ thì phổ biến Nghị quyết ĐH 12 của Đảng, Nghị quyết ĐH 10 của TP như thế nào, công nhân trực tiếp sản xuất thì phổ biến từng này thôi, ngắn gọn vào vấn đề cụ thể” – Ông Thăng nói.
“TPHCM là nơi có những sáng kiến không chỉ trong phong trào hoạt động công nhân viên chức, CĐ mà còn là nơi để nhà nước xây dựng các thể chế chính sách kiến tạo ra sự phát triển của cả đất nước nên chúng ta phải tranh thủ. Thời cơ đến với TP, thời cơ vận hội đến với đất nước hiện nay chính là chúng ta hội nhập sâu rộng với thế giới, tham gia các hiệp định thương mại thế giới nhưng chúng ta phải hiểu rằng thời cơ không phải từ trên trời rơi xuống, thời cơ là chúng ta phải biết tranh thủ, vượt qua thách thức, có như vậy thì kinh tế thành phố mới mạnh hơn, nhanh hơn. Làm được điều đó, chúng ta mới có điều kiện nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên chức, lao động, chúng ta mới có điều kiện để chăm lo về các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người lao động… Còn không tất cả những cái chúng ta đưa ra chỉ là khẩu hiệu!”

Bi thu Thanh uy TPHCM Dinh La Thang: 'Phai tap trung nang cao chat luong can bo cong doan de bao ve quyen loi nguoi lao dong' - Anh 2

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc

Bi thu Thanh uy TPHCM Dinh La Thang: 'Phai tap trung nang cao chat luong can bo cong doan de bao ve quyen loi nguoi lao dong' - Anh 3

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng (trái) trao đổi với Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng tại buổi làm việc