Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau có 15 thành viên, trong đó ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh ủy Cà Mau làm Trưởng ban.

Ngày 18/7, tại Cà Mau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ XI để cho ý kiến báo cáo, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh và một số nội dung khác theo chương trình làm việc toàn khóa.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau có 15 thành viên gồm: Một Trưởng ban, 5 Phó Trưởng ban và 9 ủy viên sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải làm Trưởng Ban.

Theo quy chế, Ban sẽ chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bản tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận. Trưởng ban kết luận và chỉ đạo thực hiện.

Ban chỉ đạo hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tuân thủ quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tôn trọng, không làm cản trở hoạt động binh thường và không làm thay nhiệm vụ của cơ quan, chức, đơn vị, người có thẩm quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, Ban sẽ chỉ đạo về chủ trương xử lý đối với một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo.

Ban sẽ kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước khi có căn cứ xác định cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

Khi cần thiết, kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo làm việc theo chương trình hằng năm, họp thường kỳ 3 tháng 1 lần, họp đột xuất khi cần. Thường trực Ban chỉ đạo họp thường kỳ hằng tháng, họp đột xuất khi cần.

Hữu Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-thu-tinh-uy-ca-mau-lam-truong-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-a560480.html