Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngày 30/6, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để thực hiện công tác bầu cử các chức danh chủ chốt.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe thông qua tờ trình bầu chức danh chủ tịch HĐND tỉnh khóa X. Kết quả, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX đã tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, với 52/52 phiếu đồng ý.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (đạt 52/52 phiếu) và đồng chí Nguyễn Đài Thy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (đạt 51/52 phiếu).

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thành Tâm trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 với 52/52 phiếu đồng ý.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/nhan-su/bi-thu-tinh-uy-tay-ninh-tiep-tuc-giu-chuc-vu-chu-tich-hdnd-tinh/436526.vgp