Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Ông Lê Trường Lưu- Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Ông Lê Trường Lưu- Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có 15 người do ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế làm Trưởng Ban. Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm có: ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Đặng Ngọc Trân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; bà Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Phan Xuân Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thừa Thiên Huế có 9 Ủy viên thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở địa phương; trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thùy Nhung

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bi-thu-tinh-uy-thua-thien-hue-lam-truong-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-tinh-post453233.html