Bị tia sét một tỉ vôn đánh không chết (!)

VIT - Một người đàn ông Anh đã đánh bại thần chết với “thành tích” sống sót sau khi bị cú sét một tỉ vôn giáng vào đầu.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Chuyenla/36750/default.aspx