Để chứng minh tình yêu của mình, Ngô Kiến Huy đã bị Trấn Thành ép hôn Nam Em.

G.T