Bỉ viện trợ hơn 5 triệu euro giúp VN tăng trưởng xanh

Gốc
Đại diện Chính phủ hai nước vừa ký kết Hiệp định cụ thể cho dự án “Quỹ hỗ trợ Tăng trưởng xanh” ở Việt Nam với tổng ngân sách 5.5 triệu euro.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh và Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Hà Nội Bruno Angelet vừa ký kết Hiệp định cụ thể cho dự án “Quỹ hỗ trợ Tăng trưởng xanh” ở Việt Nam với tổng ngân sách 5.5 triệu euro.

Dự án sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh” của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2012.

Tăng trưởng xanh đảm bảo phát triển bền vững.

Hoạt động then chốt của Quỹ là tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng xanh. Theo đó, xây dựng các tiêu chí nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế nhà nước và tư nhân nộp các đề xuất “xanh” xin tài trợ.

Trước khi đi vào hoạt động chính thức, Quỹ sẽ thí điểm một số hoạt động như hỗ trợ thực hiện "Kế hoạch hành động xanh" ở một số địa phương, tăng cường năng lực xúc tiến đề án tăng trưởng xanh. Các chuyên gia kỹ thuật sẽ tham gia hỗ trợ các hoạt động này để có thêm định hướng chiến lược.
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh Việt Nam đã được soạn thảo có sự tham vấn rộng rãi với các bộ ngành, khu vực tư nhân và cộng đồng các nhà tài trợ. Chiến lược có nhiệm vụ chính: giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, xanh hóa sản xuất, và xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh Việt Nam được xây dựng dựa trên giả định rằng một nền kinh tế xanh chỉ có thể đạt được khi có một khung pháp lý và kinh tế tạo điều kiện để thúc đẩy và hỗ trợ các sáng kiến xanh.

Chỉ có thể giảm thiểu khí nhà kính bao gồm CO2 thông qua hiện đại hóa các cơ cấu kinh tế trong các ngành gây ô nhiễm nặng nhất cũng như trong các ngành đóng góp nhiều nhất vào nền kinh tế của đất nước.

Quỹ sẽ hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng xanh có liên quan đến những vấn đề như: nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, chuyển giao công nghệ sạch, thiết bị và công nghệ phòng chống ô nhiễm, quản lý rác thải và nước thải, khuyến khích sử dụng các cơ chế sạch trong giao thông đô thị, chế biến thực phẩm, sản xuất nghề thủ công, các cơ sở hạ tầng du lịch, v.v. qua đó thu hút nguồn vốn đầu tư của khu vực tư nhân vào các dự án tăng trưởng xanh.

L.Thư

Tin nóng

Tin mới