BID: Phân phối 1.2 triệu cổ phiếu "thừa" cho Công đoàn BIDV

Gốc
HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BID) đã thống nhất phân phối 1,192,336 cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa bán hết cho Công ty cổ phần đầu tư Công đoàn BIDV với giá 10,000 đồng/cp.

Cụ thể, kết quả đợt phát hành 510,040,492 cổ phiếu cho cổ đồng hiện hữu trong năm 2013 (bao gồm 104,193,492 cổ phiếu để trả cổ tức và 405,847,193 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu), thì BID chỉ phân phối được gần 509 triệu cổ phiếu và còn 1.2 triệu cổ phiếu thừa chưa bán hết.

Để xử lý số cổ phiếu thừa này, HĐQT BID đã quyết định phân phối cho toàn bộ số lượng cổ phiếu chưa bán hết cho Công ty cổ phần đầu tư Công đoàn BIDV cũng với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phương Châu

INFONET

Tin nóng

Tin mới