BIDV bất ngờ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường thay cho lấy ý kiến bằng văn bản

Gốc
Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 được ra vào ngày 7/9 thay cho Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đưa ra trước đó một ngày.

BIDV bất ngờ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường thay cho lấy ý kiến bằng văn bản - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BID) vừa có thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 được ra vào ngày 7/9 thay cho Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được đưa ra trước đó một ngày.

Thông tin mới đây nhất của BIDV là việc ông Trần Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT đã được bầu phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT kể từ 01/09/2016, thay cho ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời, ngày 18/08/2016, Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã ký quyết định về việc ông Trần Bắc Hà thôi làm người đại diện phần vốn Nhà nước (40%) tại ngân hàng.

TRẦN THÚY

Tin nóng

Tin mới