BIDV chọn công nghệ IBM cho hệ thống tích hợp

Gốc
ICTnews - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã quyết định sử dụng giải pháp WebSphere Message Broker và WebSphere DataPower của IBM để xây dựng hệ thống kinh doanh tích hợp.

Với hai giải pháp công nghệ trên của IBM, BIDV có thể tích hợp dữ liệu trong nội bộ trên các quy trình và hệ thống đầu-cuối, đồng thời tích hợp dữ liệu ra ngoài với các bộ ngành và các tổ chức tài chính như các ngân hàng, công ty chứng khoán và các công ty bảo hiểm. IBM Message Broker được thiết kế để tích hợp nội bộ trong khi IBM DataPower dành cho các giao dịch giữa các ngân hàng, hình thành một khuôn khổ về dịch vụ doanh nghiệp. Những năng lực mới này có khả năng củng cố nền tảng CNTT của ngân hàng thành một hệ thống hoàn chỉnh, không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn của một ngân hàng quốc tế mà còn hỗ trợ việc mở rộng hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng. Một lợi ích quan trọng nữa từ những giải pháp này là cắt giảm chi phí một cách thông minh hơn thông qua việc đơn giản hóa việc quản lý cơ sở hạ tầng CNTT, hạ thấp chi phí về tích hợp và bảo dưỡng. Với một cơ sở hạ tầng kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) linh hoạt, BIDV có thể thúc đẩy các giao dịch thanh toán và phi thanh toán phát triển cũng như tích hợp thêm các kênh mới mà không cần phải thay đổi nhiều mã trong một thời gian ngắn. Đặc biệt, các giao dịch có thể được kiểm toán và minh bạch hơn, giúp BIDV đáp ứng được các tiêu chuẩn của một ngân hàng toàn cầu.

Tin nóng

Tin mới