BIDV có thể bị mất độc quyền thanh toán trên TTCK

Gốc
Theo Quyết định số 1355/QĐ-NHNN, một trong những nội dung quan trọng là sẽ chuyển toàn bộ việc thanh toán các giao dịch chứng khoán từ ngân hàng thương mại về Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Nếu kế hoạch này được thực hiện, công việc thanh toán giao dịch chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ bị mất độc quyền.

BIDV sẽ bị mất độc quyền?

BIDV có thể bị mất độc quyền thanh toán trên TTCK - Ảnh 1

Được biết, mục tiêu của việc chuyển đổi này nhằm bảo đảm sự minh bạch và công bằng trên thị trường cũng như phát huy vai trò của cơ quan quản lý.

Hiện nay, BIDV là kênh thanh toán duy nhất được chỉ định thực hiện dịch vụ thanh toán các giao dịch chứng khoán. Các thành viên tham gia thị trường chứng khoán (trái phiếu, cổ phiếu) phải mở tài khoản thanh toán tại BIDV và có số dư trong tài khoản dùng để thanh toán bù trừ cho các giao dịch mua bán trái phiếu, cổ phiếu lẫn nhau. Bên cạnh đó, BIDV sẽ hỗ trợ tiền vay cho các thành viên trong trường hợp thiếu thanh khoản và quyết toán tiền giao dịch chứng khoán qua việc hạch toán vào tài khoản của thành viên mở tại BIDV.

Theo báo cáo phân tích của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI), với khối lượng giao dịch trung bình lịch sử trong 3 năm của trái phiếu Chính phủ là 2.600 tỷ đồng/ngày và thị trường chứng khoán là 2.200 tỷ đồng/ngày, nếu chuyển chức năng thanh toán, BIDV có thể bị mất đáng kể về nguồn vốn huy động thấp và thu nhập từ phí dịch vụ. BIDV đóng vai trò là ngân hàng giao dịch cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Khi trái phiếu Chính phủ đáo hạn, cả gốc và lãi sẽ được chuyển cho người thụ hưởng thông qua BIDV. Ngân hàng sẽ thu phí cho mỗi giao dịch rút tiền.

Tính đến cuối quý 1/2016, tiền gửi không kỳ hạn đạt 86.000 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng vốn huy động hay 10,0% tổng tài sản. SSI cho rằng các tài khoản giao dịch chứng khoán chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng tiền gửi thanh toán. Thêm vào đó, thu từ dịch vụ thanh toán chiếm 30-40% thu nhập từ dịch vụ và chiếm 5% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Nếu BIDV không còn là ngân hàng thanh toán, tăng trưởng doanh thu phí có thể giảm do thiếu một nguồn thu nhập tốt và ổn định.

Nhưng với quyết định mới của NHNN, đề án để triển khai việc điều chuyển đã được ấn định trong năm 2017. Theo đó, dự kiến quy mô thanh toán cho giao dịch hàng ngàn tỷ đồng mỗi ngày của thị trường chứng khoán Việt Nam từ BIDV về NHNN.

BIDV có thể bị mất độc quyền thanh toán trên TTCK - Ảnh 2

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lợi nhuận sau thuế của BIDV ước đạt 8.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của BIDV ngày 10/6/2016, tổng tài sản của BIDV đạt 888.000 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và 4% so với đầu năm, duy trì vị trí dẫn đầu hệ thống các ngân hàng thương mại. Cụ thể, cho vay khách hàng tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, hay 6% so với đầu năm đạt 657.000 tỷ đồng.

Tín dụng dự báo tăng trưởng 8-9% so với đầu năm trong nửa đầu năm 2016. Tỷ lệ nợ xấu ước tính ở mức dưới 2% tổng dư nợ. Tiền gửi từ khách hàng ước đạt 705.000 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước, tương đương 7% so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động thuần giảm xuống mức 93% từ mức 95% trong quý 1/2016. Tăng trưởng huy động dự báo tăng 10% so với đầu năm trong nửa đầu năm 2016. Theo BIDV, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2016 dự báo đạt khoảng 3.600 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với năm 2016, SSI duy trì ước tính như báo cáo trước. Lợi nhuận trước thuế của BIDV có thể đạt 8.000 tỷ đồng trong năm 2016 (tăng 7,2% so với năm trước).

Có thể nói, năm nay là một năm đáng nhớ của BIDV, bởi cách đây không lâu, BIDV được nhắc lại khá nhiều lần trên thị trường về việc Bộ Tài chính yêu cầu ngân hàng này phải trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

“Đề án này cũng đã được lấy ý kiến các bên liên quan như Bộ Tài chính, NHNN, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VSD, các thành viên thị trường và nhận được sự thống nhất cao. Tuy nhiên, cho đến nay việc chuyển đổi vẫn chưa được thực hiện”.

Ánh Hoa

BIDV có thể bị mất độc quyền thanh toán trên TTCK - Ảnh 3

Tin nóng

Tin mới