Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2008.