NDĐT- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được tạp chí hàng đầu Châu Á về kinh tế - tài chính Asiamoney bình chọn là ngân hàng cung cấp dịch vụ quản lý tiền tệ trong nước tốt nhất.

Chiều 16-8, BIDV cho biết, BIDV vừa được tạp chí Asiamoney bình chọn là “Ngân hàng cung cấp dịch vụ quản lý tiền tệ trong nước tốt nhất” (Best overall domestic cash management services), “Ngân hàng cung cấp dịch vụ quản lý tiền tệ xuyên biên giới tốt nhất” (Best overall cross-border cash management services) và “Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm quản lý tiền tệ tốt nhất” (Best local Cash Management Bank).

Cuộc bình chọn này do Asiamoney tổ chức với hơn 6.200 phiếu bình chọn của các doanh nghiệp là độc giả của Asiamoney.

Đây là năm thứ hai liên tiếp BIDV nhận được giải thưởng tương tự từ Asiamoney.

HOÀNG LIÊM