BIDV lập Ban Nguồn vốn Ủy thác quốc tế, bổ nhiệm cán bộ

Gốc
(ANTT.VN) - BIDV đã tổ chức công bố quyết định thành lập Ban Nguồn vốn Ủy thác Quốc tế và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ vào 20/10/2015 vừa qua tại Hà Nội.

BIDV lập Ban Nguồn vốn Ủy thác quốc tế, bổ nhiệm cán bộ - Ảnh 1

Cán bộ nhân viên của ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam ( BIDV ) chụp ảnh tại buổi lễ (Ảnh: nguồn BIDV)

Theo đó, Ban Nguồn vốn Ủy thác Quốc tế trực thuộc Khối Ngân hàng Bán buôn, chịu trách nhiệm: Tham mưu, giúp việc Ban lãnh đạo BIDV trong xây dựng, triển khai chiến lược kế hoạch hành động trong huy động vốn và quản lý nguồn vốn ủy thác nước ngoài; Giúp việc lãnh đạo để thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ đối ngoại với các nhà tài trợ, bộ, ngành và khách hàng là tập đoàn, tổng công ty, ban quản lý dự án … có quan hệ vốn ủy thác nước ngoài với BIDV; Đầu mối tham mưu, giúp việc lãnh đạo trong tìm kiếm, huy động, triển khai và quản lý nguồn vốn ủy thác nước ngoài của toàn hệ thống BIDV; Chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả hoạt kinh doanh ủy thác nước ngoài; Tham mưu, đề xuất về việc chỉ định, giao các chi nhánh trực tiếp phục vụ nguồn vốn UTNN; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ quy định trong nước và quy định của các nhà tài trợ quốc tế trong hoạt động huy động và quản lý nguồn vốn UTNN tại các đơn vị kinh doanh trong toàn hệ thống; Trực tiếp triển khai các nhiệm vụ theo do BIDV quy định trong quá trình phục vụ, quản lý các nguồn vốn ủy thác nước ngoài.

Cùng trong buổi lễ, Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Sở Giao dịch 3 được bổ nhiệm làm Quyền Giám đốc Nguồn vốn Ủy thác Quốc tế. Theo ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT BIDV, hoạt động ủy thác của BIDV đã bắt đầu cách đây 20 năm. Việc thành lập ban mới nhằm: Chuyên môn hóa, hoạt động tập trung trong cạnh tranh khốc liệt khi các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cũng tham gia vào lĩnh vực này; Đáp ứng yêu cầu về đổi mới của đất nước đối với hoạt động huy động, sử dụng vốn ODA.

Chủ tịch HĐQT BIDV cũng chúc Ban Nguồn vốn Ủy thác Quốc tế sẽ hoạt động mạnh mẽ và bền vững về quy mô, thị phần và hiệu quả, góp phần tạo dựng thương hiệu BIDV uy tín trên trường quốc tế.

Nhật Đăng

Tin nóng

Tin mới