BIDV triệu tập Đại hội cổ đông bất thường

Gốc
(Công lý) - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã bất ngờ ra thông báo tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 nhằm thông qua một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền Đại hội.

Hội đồng quản trị của của BIDV đã họp và quyết định tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường thay vì lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như thông báo ngày 6/9. Nghị quyết được công bố vào ngày 7/9 cho hay, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 là ngày 22/9 tới đây.

Hiện chưa rõ các nội dung sẽ được thảo luận và lấy ý kiến tại kỳ họp ĐHCĐ bất thường sắp tới.

BIDV triệu tập Đại hội cổ đông bất thường - Ảnh 1

Liên quan đến BIDV, Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã ký Quyết định số 1662/QĐ-NHNN về việc thôi làm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại ngân hàng này. Theo đó, kể từ ngày 1/9/2016, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, thôi làm Người đại diện 40% phần vốn Nhà nước tại BIDV để nghỉ hưu.

Trên cơ sở quyết định của Ngân hàng Nhà nước, ngày 01/9/2016 BIDV có công văn số 2651/BIDV-TKHĐQT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội công bố thông tin nhân sự Hội đồng quản trị BIDV. Theo đó, ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/9/2016.

Hội đồng quản trị BIDV bầu ông Trần Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị BIDV kể từ ngày 01/9/2016. Ông Trần Anh Tuấn thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV kể từ ngày 01/9/2016.

Nhiều khả năng, vấn đề thay đổi nhân sự sẽ được BIDV trình ĐHCĐ bất thường thông qua.

Hồi tháng 4/2016, 100% cổ đông BIDV đã nhất trí chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 8,5% với hình thức phát hành cổ phần để trả cổ tức. Nhưng đến ngày 30/5, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại BIDV biểu quyết chia cổ tức năm tài chính 2015 bằng tiền mặt và nộp toàn bộ số cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước vào ngân sách. Có khả năng ĐHCĐ bất thường tới đây của BIDV cũng sẽ xem xét vấn đề này.

Tin nóng

Tin mới