Hôm nay (21/10), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Kexim) đã ký kết hiệp định hợp tác khung trong lĩnh vực tài trợ xuất nhập khẩu.

Theo Hiệp định khung được ký kết này, Kexim sẽ tài trợ cho BIDV để BIDV cấp tín dụng cho các giao dịch nhập khẩu hàng hóa/dịch vụ của Hàn Quốc, với các hình thức tài trợ tín dụng xuất khẩu ngắn, trung và dài hạn, xác nhận L/C, bảo lãnh L/C trả chậm hoặc hối phiếu. Tại buổi ký kết, đại diện lãnh đạo BIDV và Kexim cũng đã cùng chia sẻ và cập nhật tình hình tài chính – ngân hàng trong khu vực nói chung và tại Việt Nam nói riêng, từ đó trao đổi phương hướng, cách thức thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. BIDV và Kexim hy vọng, hiệp định được ký kết ngày hôm nay sẽ mở ra những hướng phát triển mới cho cả hai bên. Được biết, Kexim là tổ chức tín dụng xuất khẩu của Chính phủ Hàn Quốc chuyên cung cấp các chương trình tín dụng xuất khẩu và bảo lãnh để hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài.