Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Biến chất thải thành vật liệu xây dựng

Gốc

ND - Để tận thu tro xỉ nhiệt điện, các nước trên thế giới đã phát triển công nghệ tận thu tro bay từ lâu. Còn ở nước ta, TS Nguyễn Hồng Quyền, Viện Khoa học vật liệu là người đầu tiên đã đưa công nghệ hợp tác cùng Công ty Cổ phần Công nghiệp và Dịch vụ Cao Cường xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà máy Chế biến Tro bay Nhiệt điện đem lại hiệu quả cao cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127288&sub=72&top=41