Biến động phổ điểm các tổ hợp xét tuyển đại học: Khối A và C tăng

Theo phân tích dữ liệu của VietNamNet, tổ hợp khối A00 tăng ở mức điểm từ 25 -26 điểm trở đi, trong khi đó khối C00 tăng mạnh từ mốc 20 - 21 điểm. Phổ điểm khối A01 giảm mạnh.

5 tổ hợp truyền thống và phổ biến có nhiều thay đổi với năm 2021. Đặc biệt, điểm trung bình của tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) tăng hơn 1 điểm, điểm có nhiều thí sinh đạt nhất dự kiến tăng đến 3 điểm.

Ở chiều ngược lại, các tổ hợp các tuyển khác như A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh) và D00 (Toán, Văn, Anh) giảm so với năm 2021 dao động từ 0,5 đến 1 điểm do ảnh hưởng bởi điểm môn Sinh và Tiếng Anh.

Với khối A00, các mức điểm dưới 25-26 điểm có xu hướng giảm. Tuy nhiên, ở mốc 26-27 điểm, năm 2022 có 8.808 thí sinh đạt ở mức điểm này, trong khi năm 2021 chỉ có 6.717 thí sinh. Tương tự với mức 27-28 điểm, năm 2022 có 2.977 thí sinh trong khi năm 2021 chỉ có 1.608 thí sinh, kém gần 2 lần. Riêng ở mốc điểm 29-30 điểm, năm 2021 chỉ có 12 em, trong khi năm 2022 có tới 58 em, gấp 4,8 lần. Năm 2022 có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00. Điểm trung bình năm nay là 19,89, tăng 0,09 so với năm ngoái. Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất vẫn giữ tại mức 23,05.

Với khối A01, phổ điểm khối này giảm mạnh từ mốc 22-23 điểm trở đi. Tại mốc 24-25 điểm, số thí sinh đã giảm 1,5 lần, từ 30.377 xuống chỉ còn 19.262 thí sinh. Đặc biệt tại mốc 26-27 điểm, số lượng thí sinh đã giảm 1 nửa, từ 13.938 thí sinh xuống còn 7.138 thí sinh. Điểm trung bình cả nước khối A01 là 18,34 thấp hơn 0,67 so với năm ngoái (năm 2021, điểm trung bình khối A01 là 19,01). Mức điểm nhiều thí sinh đạt được là 18,85, thấp hơn năm ngoái 0,45 điểm.

Với khối B00, phổ điểm có sự tụt giảm đáng kể từ mốc 20-21 điểm trở đi. Số thí sinh đạt mốc 29-30 điểm giảm từ 73 năm 2021 xuống còn 11. Cá biệt, số điểm 10 môn Sinh học cũng giảm hơn 100 lần, từ 582 điểm 10 năm 2021 xuống chỉ còn 5 điểm 10 năm 2022. Ngoài ra, điểm trung bình khối B00 năm nay là 18,19, thấp hơn năm ngoái 0,56 điểm. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được là 20,3, thấp hơn 0,5 điểm so với năm 2021.

Với khối C00, phổ điểm có sự tăng lên mạnh mẽ từ mốc điểm 20-21 điểm trở đi. Từ mốc 24-27 điểm, phổ điểm năm nay cao hơn năm ngoái khoảng 1,7 lần. Năm nay cũng có tới 5 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn. Đặc biệt, điểm trung bình khối C00 tăng 1,13 điểm, từ 18,4 năm 2021 lên 19,53 năm 2022. Thêm vào đó, mức điểm thí sinh đạt được nhiều nhất là 21 điểm, cao hơn năm ngoái tới 3 điểm.

Với khối D01, phổ điểm có sự tụt giảm từ mốc 22-23 điểm trở lên. Đặc biệt, tại mốc 26-27 điểm, số thí sinh đạt mức này giảm 2,25 lần so với năm 2021, từ 19.391 thí sinh xuống còn 8.609 thí sinh. Ngoài ra, năm 2022 không có thí sinh nào đạt mức 29-30 điểm. Thêm vào đó, môn tiếng Anh cũng không còn tình trạng "phổ điểm 2 đỉnh" như năm ngoái. D01 là khối "đội sổ" năm nay khi có điểm trung bình là 18,13 điểm, giảm 0,79 điểm so với năm ngoái. Mức điểm thí sinh đạt được nhiều nhất là 18,6 điểm, thấp hơn năm ngoái 0,2.

Doãn Hùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bien-dong-pho-diem-cac-to-hop-xet-tuyen-dai-hoc-nam-2022-va-2021-2042934.html