Hơn một tuần qua, giá USD trên thị trường tự do có biểu hiện "sốt nhẹ". Vẫn chưa có lý giải thỏa đáng nào về việc tăng tỉ giá lần này..., nhưng đã là nỗi lo cho các DN và các tổ chức tài chính.