Biển thể BA.5 có khả năng kháng vaccine gấp 4 lần

Biến thể BA.5 Omicron có khả năng kháng vaccine ngừa COVID-19 gấp 4 lần so với các biến thể phụ khác. Hiện BA.5 đã trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bien-the-ba5-co-kha-nang-khang-vaccine-gap-4-lan-46053.htm