Biết bị điếc, vẫn nghe iPod!

Gốc
Dù biết rõ nghe nhạc to có thể hủy hoại thính giác, song đa số dân teen đều không thấy có lý do gì thuyết phục để giảm âm lượng "cục cưng iPod" của mình.

Tin nóng

Tin mới