Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Biết ơn cuộc sống

Gốc

Trong cuộc sống luôn luôn có chuyện để ta biết ơn. Bạn có thể biết ơn rằng bạn đang sống, có cơ hội học tập, lớn lên và chia sẻ tình yêu thương.

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/241029.asp