Chưa cụ thể ngày công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TNMT Yên Bái

Chưa cụ thể ngày công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TNMT Yên Bái

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết, hiên dự thảo kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TNMT Yên Bái Phạm...

142 liên quan

Công bố mọi vấn đề về tài sản của ông Phạm Sỹ Quý

Công bố mọi vấn đề về tài sản của ông Phạm Sỹ Quý

Người phát ngôn của Chính phủ khẳng định: Tất cả vấn đề liên quan đến khối tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên...

142 liên quan

Chính phủ thông tin về việc thanh tra 'biệt phủ' của Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Chính phủ thông tin về việc thanh tra 'biệt phủ' của Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Cho biết Thanh tra Chính phủ đang trong quá trình hoàn tất việc thanh tra tài sản và “khu biệt phủ” của Giám...

142 liên quan

Kết luận biệt phủ Phạm Sỹ Quý: Lãnh đạo chưa ký

Kết luận biệt phủ Phạm Sỹ Quý: Lãnh đạo chưa ký

Thời điểm công bố kết luận biệt phủ của ông Phạm Sỹ Quý phụ thuộc vào lãnh đạo. Lãnh đạo chưa ký nên không thể...

142 liên quan

Kết luận thanh tra vụ 'biệt phủ' Yên Bái: Vì sao chậm?

Kết luận thanh tra vụ 'biệt phủ' Yên Bái: Vì sao chậm?

Đã quá thời hạn thanh tra vụ "biệt phủ" của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái 1 tháng tuy nhiên cho đến nay Thanh...

142 liên quan

Quá hạn công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TNMT Yên Bái: Chính phủ nói gì?

Quá hạn công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TNMT Yên Bái: Chính phủ nói gì?

Lãnh đạo Chính phủ cho biết, thời hạn kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã quá hạn, hiện nay đang quá...

142 liên quan

'Sớm công bố kết quả thanh tra khối tài sản của GĐ Sở TN-MT Yên Bái'

'Sớm công bố kết quả thanh tra khối tài sản của GĐ Sở TN-MT Yên Bái'

"Tất cả vấn đề liên quan đến khối tài sản của Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái Phạm Sỹ Quý sẽ được công bố sớm”, Bộ...

142 liên quan

'Sẽ sớm công bố kết luận thanh tra vụ biệt phủ Yên Bái'

'Sẽ sớm công bố kết luận thanh tra vụ biệt phủ Yên Bái'

Người phát ngôn Chính phủ khẳng định, tất cả vấn đề liên quan đến khối tài sản của Giám đốc Sở Tài Nguyên và...

142 liên quan

'Sẽ công bố chi tiết khối tài sản của GĐ Sở TN-MT Yên Bái'

'Sẽ công bố chi tiết khối tài sản của GĐ Sở TN-MT Yên Bái'

Người phát ngôn Chính phủ cho biết, tính đến nay, thời hạn kết luận thanh tra tài sản, đất đai của ông Phạm Sỹ...

142 liên quan

Người phát ngôn Chính phủ: Thanh tra biệt phủ Yên Bái đã quá hạn

Người phát ngôn Chính phủ: Thanh tra biệt phủ Yên Bái đã quá hạn

Chiều 30/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Việc thanh tra tài...

142 liên quan

'Sẽ sớm công bố kết quả thanh tra biệt phủ ở Yên Bái'

'Sẽ sớm công bố kết quả thanh tra biệt phủ ở Yên Bái'

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng hứa sẽ sớm công bố kết quả thanh tra biệt phủ của ông Nguyễn Sỹ Quý ở Yên Bái.

142 liên quan

'Sớm công bố khối tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái'

'Sớm công bố khối tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái'

Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, tất cả vấn đề liên quan đến khối tài sản của Giám đốc Sở Tài...

142 liên quan

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Đã quá thời hạn kết luận thanh tra vụ 'biệt phủ' Yên Bái

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Đã quá thời hạn kết luận thanh tra vụ 'biệt phủ' Yên Bái

Thanh tra Chính phủ đang hoàn thiện kết luận thanh tra tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài...

142 liên quan

Vụ thanh tra 'biệt phủ' Yên Bái: Sẽ công bố sớm kết luận

Vụ thanh tra 'biệt phủ' Yên Bái: Sẽ công bố sớm kết luận

Chiều ngày 30/8, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng...

142 liên quan

Vụ thanh tra “biệt phủ” Yên Bái: Sẽ công bố sớm kết luận

Vụ thanh tra “biệt phủ” Yên Bái: Sẽ công bố sớm kết luận

Chiều ngày 30/8, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng...

142 liên quan

'Sớm công bố thanh tra khối tài sản của Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái'

'Sớm công bố thanh tra khối tài sản của Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái'

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, tất cả vấn đề liên quan đến khối tài sản của Giám đốc Sở...

142 liên quan

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Sớm công bố kết luận tài sản, đất đai của ông Phạm Sỹ Quý

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Sớm công bố kết luận tài sản, đất đai của ông Phạm Sỹ Quý

Khối tài sản và đất đai của ông Phạm Sỹ Quý như thế nào sẽ sớm được Thanh tra Chính phủ kết luận, công bố. Đó...

142 liên quan

Hết lùi công bố kết luận thanh tra tài sản ông Phạm Sỹ Quý?

Hết lùi công bố kết luận thanh tra tài sản ông Phạm Sỹ Quý?

Theo đại diện Thanh tra Chính phủ, hiện đã có kết luận thanh tra nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý, Giám...

142 liên quan

Đầu tuần sẽ chính thức công bố kết luận thanh tra tài sản giám đốc sở ở Yên Bái

Đầu tuần sẽ chính thức công bố kết luận thanh tra tài sản giám đốc sở ở Yên Bái

Dự thảo kết luận thanh tra tài sản của gia đình Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái Phạm Sỹ Quý đã hoàn thành. Tuy nhiên...

142 liên quan

Lùi công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Lùi công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Ông Phạm Trọng Đạt-Cục trưởng Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, sẽ lùi thời gian công bố...

142 liên quan

Lùi công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Lùi công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Ông Phạm Trọng Đạt-Cục trưởng Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, sẽ lùi thời gian công bố...

142 liên quan

Lùi công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Lùi công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Ông Phạm Trọng Đạt-Cục trưởng Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, sẽ lùi thời gian công bố...

142 liên quan

Chưa công bố kết luận thanh tra tài sản ông Phạm Sỹ Quý

Chưa công bố kết luận thanh tra tài sản ông Phạm Sỹ Quý

Thời gian công bố kết luận thanh tra tài sản “khủng" của ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái sẽ...

142 liên quan

Chưa công bố kết luận thanh tra tài sản ông Phạm Sỹ Quý

Chưa công bố kết luận thanh tra tài sản ông Phạm Sỹ Quý

Thời gian công bố kết luận thanh tra tài sản “khủng" của ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái sẽ...

142 liên quan

Lại hoãn công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Lại hoãn công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Thanh tra Chính phủ xác nhận chưa  thể chốt thời điểm công bố kết luận thanh tra nguồn gốc tài sản của ông...

142 liên quan

Biệt phủ GĐ Sở Yên Bái:Giữa tuần sẽ công bố kết luận

Biệt phủ GĐ Sở Yên Bái:Giữa tuần sẽ công bố kết luận

Kết luận thanh tra nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý đã hoàn tất nhưng sẽ được công bố vào giữa tuần này.

142 liên quan

Vì sao chưa công bố kết luận thanh tra biệt phủ Yên Bái

Vì sao chưa công bố kết luận thanh tra biệt phủ Yên Bái

Chưa công bố công bố kết luận thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái, em trai Bí thư...

142 liên quan

Sắp công bố kết luận thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý

Sắp công bố kết luận thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý

Thanh tra Chính phủ sẽ lùi thời hạn công bố kết luận thanh tra nguồn gốc tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên -...

142 liên quan

Chiều ngày 11/8, sẽ công bố kết luận thanh tra về vụ biệt phủ của Giám đốc Sở TNMT Yên Bái
Chiều ngày 11/8, sẽ công bố kết luận thanh tra về vụ biệt phủ của Giám đốc Sở TNMT Yên Bái - Ảnh 1 Chiều ngày 11/8, sẽ công bố kết luận thanh tra về vụ biệt phủ của Giám đốc Sở TNMT Yên Bái - Ảnh 2 Chiều ngày 11/8, sẽ công bố kết luận thanh tra về vụ biệt phủ của Giám đốc Sở TNMT Yên Bái - Ảnh 3

Chiều ngày 11/8, sẽ công bố kết luận thanh tra về vụ biệt phủ của Giám đốc Sở TNMT Yên Bái

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng cho biết dự kiến sẽ công bố kết luận thanh tra tài sản của Giám đốc Sở TNMT...

142 liên quan

Tuần này, công bố kết luận thanh tra tài sản GĐ Sở TN&MT Yên Bái

Tuần này, công bố kết luận thanh tra tài sản GĐ Sở TN&MT Yên Bái

Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết quả thanh tra tài sản, thu nhập của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường...

142 liên quan

Công khai kết luận thanh tra tài sản của em trai Bí thư Tỉnh Yên Bái

Công khai kết luận thanh tra tài sản của em trai Bí thư Tỉnh Yên Bái

Dự kiến vào giữa tuần này, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức họp báo công khai kết luận thanh tra nguồn gốc tài...

142 liên quan

Công khai kết luận thanh tra tài sản của em trai Bí thư Tỉnh Yên Bái

Công khai kết luận thanh tra tài sản của em trai Bí thư Tỉnh Yên Bái

Dự kiến vào giữa tuần này, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức họp báo công khai kết luận thanh tra nguồn gốc tài...

142 liên quan

Vì sao chưa công bố kết luận thanh tra biệt phủ ở Yên Bái?

Vì sao chưa công bố kết luận thanh tra biệt phủ ở Yên Bái?

Thanh tra Chính phủ tiết lộ lý do chưa công bố kết luận thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở...

142 liên quan

Lùi thời gian công khai kết luận thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý

Lùi thời gian công khai kết luận thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý

Thanh tra Chính phủ sẽ lùi thời hạn công bố kết luận thanh tra nguồn gốc tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên -...

142 liên quan

Vụ biệt phủ Yên Bái: Ngày 4-8 có kết luận chính thức

Vụ biệt phủ Yên Bái: Ngày 4-8 có kết luận chính thức

Thanh tra Chính phủ chuẩn bị hoàn tất và có kết luận thanh tra chính thức liên quan đến vụ biệt phủ của gia...

142 liên quan

Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái kê khai tài sản không đúng thực tế?

Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái kê khai tài sản không đúng thực tế?

Theo nguồn tin của NNVN, Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã hoàn tất kết luận thanh tra về tài...

142 liên quan

Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái kê khai tài sản không trung thực

Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái kê khai tài sản không trung thực

Đây được cho là khẳng định của 1 thành viên trong đoàn Thanh tra Chính phủ sau khi kết thúc quá trình điều tra...

142 liên quan

Có nguồn tin cho biết Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái kê khai tài sản không đúng

Có nguồn tin cho biết Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái kê khai tài sản không đúng

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, trong quá trình thanh tra,  Thanh tra Chính phủ đã phát hiện ông Phạm Sỹ...

142 liên quan

Biệt phủ 'khủng' của giám đốc sở ở Yên Bái: Chuẩn bị công bố kết luận thanh tra

Biệt phủ 'khủng' của giám đốc sở ở Yên Bái: Chuẩn bị công bố kết luận thanh tra

Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho biết, đơn vị này đang gấp rút hoàn tất hồ sơ...

142 liên quan

Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái kê khai tài sản không trung thực

Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái kê khai tài sản không trung thực

Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã xác định Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái Phạm Sỹ Quý kê...

142 liên quan

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Yên Bái kê khai tài sản không đúng

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Yên Bái kê khai tài sản không đúng

Ngày 27.7, nguồn tin Thanh Niên cho biết Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã hoàn tất kết luận thanh tra...

142 liên quan

Giám đốc Sở TNMT Yên Bái kê khai tài sản không trung thực

Giám đốc Sở TNMT Yên Bái kê khai tài sản không trung thực

Trong kết luận thanh tra nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái...

142 liên quan

Giám đốc Sở TNMT Yên Bái kê khai tài sản không trung thực

Giám đốc Sở TNMT Yên Bái kê khai tài sản không trung thực

Trong kết luận thanh tra nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái...

142 liên quan

Đầu tháng 8 công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TNMT Yên Bái
Đầu tháng 8 công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TNMT Yên Bái - Ảnh 1 Đầu tháng 8 công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TNMT Yên Bái - Ảnh 2 Đầu tháng 8 công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TNMT Yên Bái - Ảnh 3

Đầu tháng 8 công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TNMT Yên Bái

Cục trưởng Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho biết, đoàn thanh tra của TTCP đã kết thúc thanh tra trực tiếp...

142 liên quan

Tháng 8 công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái

Tháng 8 công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái

Ngày 17.7, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ), cho biết đoàn thanh tra...

142 liên quan

Kết thúc thanh tra tài sản của Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Kết thúc thanh tra tài sản của Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Chiều 17/7, Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã kết thúc thanh tra trực tiếp tài sản của gia đình ông...

142 liên quan

Hoàn tất thanh tra tài sản em trai Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Hoàn tất thanh tra tài sản em trai Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Sau 15 ngày thanh tra trực tiếp ở Yên Bái, Cục Phòng chống tham nhũng cho biết sẽ công bố kết luận thanh tra...

142 liên quan

Sắp công bố kết quả thanh tra 'dinh cơ' của gia đình ông Phạm Sỹ Quý

Sắp công bố kết quả thanh tra 'dinh cơ' của gia đình ông Phạm Sỹ Quý

Dự kiến, kết luận thanh tra về tài sản, thu nhập của ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh...

142 liên quan

Kết thúc thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Kết thúc thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Cục trưởng Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho biết, đoàn thanh tra của TTCP đã kết thúc thanh tra trực tiếp...

142 liên quan

Kết thúc thanh tra tài sản Giám đốc Sở TNMT Yên Bái

Kết thúc thanh tra tài sản Giám đốc Sở TNMT Yên Bái

Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã kết thúc đợt thanh tra 15 ngày về khối tài sản của ông Phạm Sỹ Quý -...

142 liên quan

Kết thúc thanh tra tài sản của giám đốc sở ở Yên Bái

Kết thúc thanh tra tài sản của giám đốc sở ở Yên Bái

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho biết đã kết thúc thanh tra khối tài sản của gia đình Giám...

142 liên quan