Mỗi loài lại có cách bộc lộ tình cảm khách nhau. Chó là một trong những loài động vật có những biểu cảm thú vị, vừa nuôi vừa khám phá bạn sẽ cảm thấy mình hay cười vì có nó ở bên.

Bieu cam so hai cuc ky dang yeu cua nhung chu cun cung - Anh 1

Bieu cam so hai cuc ky dang yeu cua nhung chu cun cung - Anh 2

Bieu cam so hai cuc ky dang yeu cua nhung chu cun cung - Anh 3

Bieu cam so hai cuc ky dang yeu cua nhung chu cun cung - Anh 4

Bieu cam so hai cuc ky dang yeu cua nhung chu cun cung - Anh 5

Bieu cam so hai cuc ky dang yeu cua nhung chu cun cung - Anh 6

Bieu cam so hai cuc ky dang yeu cua nhung chu cun cung - Anh 7

Bieu cam so hai cuc ky dang yeu cua nhung chu cun cung - Anh 8

Bieu cam so hai cuc ky dang yeu cua nhung chu cun cung - Anh 9

Bieu cam so hai cuc ky dang yeu cua nhung chu cun cung - Anh 10

Bieu cam so hai cuc ky dang yeu cua nhung chu cun cung - Anh 11

Bieu cam so hai cuc ky dang yeu cua nhung chu cun cung - Anh 12

Bieu cam so hai cuc ky dang yeu cua nhung chu cun cung - Anh 13

Bieu cam so hai cuc ky dang yeu cua nhung chu cun cung - Anh 14

Thùy Dung (tổng hợp)