20h ngày 8/10/2008, tại Nhạc viện TP.HCM sẽ diễn ra đêm nhạc thính phòng do 4 nghệ sĩ từ Pháp đến biểu diễn.