Biểu dương, tôn vinh gần 1000 gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu

Gốc
Hanoinet - Trong nhiều năm qua, phong trào "Người tốt, việc tốt" của thành phố luôn được duy trì và trở thành nòng cốt trong các phong trào thi đua. Hàng vạn "Người tốt, việc tốt" đã được các cấp, các ngành biểu dương, tôn vinh.

Tin nóng

Tin mới