Với số phiếu bình chọn cao nhất, "Phố chiều" của Thành Vương trở thành ca khúc đứng đầu của tuần bình chọn thứ 2, liveshow Bài hát Việt tháng 8. Và với kết quả này, đây là lần thứ 2 liên tiếp "Phố chiều" dẫn đầu tại hệ thống bình chọn dành cho khán giả. Kết quả được lấy tại http://baihatviet.vtv.vn.