Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đăk Lăk: Dấu ấn 10 năm

Hơn 10 năm triển khai thực hiện công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu đã thúc đẩy CNNT tỉnh Đăk Lăk có nhiều thay đổi.

Thực hiện công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu các cấp giai đoạn 2012 - 2021, Đăk Lăk đã tổ chức 3 kỳ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh các năm 2017, 2019, 2021 với 42 cơ sở/61 sản phẩm tham gia; kết quả, UBND tỉnh đã công nhận 29 sản phẩm và bộ sản phẩm đạt chứng nhận cấp tỉnh. Tham gia cấp khu vực các năm 2018, 2020 với 10 cơ sở/10 sản phẩm, bộ sản phẩm; kết quả, 7 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận cấp khu vực. Tham gia cấp Quốc gia các năm 2019, 2021 với 7 cơ sở/7sản phẩm, bộ sản phẩm, kết quả 5 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận cấp Quốc gia.

Đăk Lăk chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách riêng hỗ trợ cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Đăk Lăk chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách riêng hỗ trợ cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Các đơn vị có sản phẩm chứng nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu được ưu tiên thụ hưởng chương trình khuyến công thông qua hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất, nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng doanh thu cho các cơ sở CNNT. Bên cạnh đó, Sở Công Thương tỉnh còn tích cực hỗ trợ các đơn vị trong công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ công tác truyền thông.

Theo Sở Công Thương tỉnh Đăk Lăk, đến nay, phần lớn các đơn vị có sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu hoạt động có hiệu quả; có khả năng nhân rộng mô hình cho các đơn vị khác học tập, tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm CNNT.

Qua hơn 10 năm, các sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng sản phẩm ngày một nâng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Dù vậy, chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định như một số địa phương chưa tích cực tham gia; nhiều đơn vị có sản phẩm tham gia nhưng chưa chú trọng về truy xuất nguồn gốc, mẫu mã, chưa có bao bì bắt mắt; nhiều đơn vị sản xuất chưa chủ động và hiểu về lợi ích của chương trình. Việc triển khai theo dõi, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp có nhiều bất cập như không thực hiện thường xuyên, bắt buộc từng cấp…

Để tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, thời gian tới, Sở Công Thương Đăk Lăk sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Ngoài tiếp tục khuyến khích các đơn vị đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất; hỗ trợ các đơn vị tiếp cận và thụ hưởng chương trình khuyến công; hỗ trợ xúc tiến thương mại; đẩy mạnh tiêu thụ và mở rộng thị trường…, Sở Công Thương tỉnh sẽ chú trọng có chính sách ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công để đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các đơn vị sản xuất. Xây dựng một số chương trình hỗ trợ riêng cho từng nhóm đối tượng sản phẩm.

Chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách riêng hỗ trợ cho sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp giúp cơ sở CNNT sản xuất và định hướng phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Đẩy mạnh hỗ trợ các cơ sở tham gia vào hệ thống trưng bày, phân phối sản phẩm cấp khu vực, quốc gia…

Đức Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/binh-chon-san-pham-cong-nghiep-nong-thon-tieu-bieu-dak-lak-dau-an-10-nam-182626.html