Trong tọa đàm “Chị em của Nora – Quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình” Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thanh Hòa nói, Việt Nam tuy có nhiều tiến bộ bình đẳng giới nhưng định kiến vẫn còn.