Lúc 3 giờ sáng ngày 26/3, Hạt Kiểm lâm Vân Canh đã bắt giữ 1 vụ vận chuyển lâm sản trái phép tại bờ tràn qua sông Hà Thanh, thuộc thôn Tân Quang, xã Canh Hiển