Bình Định: Phấn đấu về trước thời gian và kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Gốc
Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết: Năm 2011, Bình Định tiếp tục trích một phần ngân sách địa phương, kinh phí hỗ trợ của Trung ương, vốn vay từ Ngân hàng chính sãch xã hội và huy động sự giúp đỡ của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để xây dựng 162 ngôi nhà còn lại cho hộ nghèo trên địa bàn, đưa tổng số nhà hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng mới lên gần 25.000 ngôi .

Như vậy, với kết quả này, đến cuối năm 2011, tỉnh Bình Định là một trong những địa phương trong cả nước đã hoàn thành trước thời gian và kế hoạch của Trung ương đã đề ra về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo . Trong những năm qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các sở, ban ngành,đơn vị , đoàn thể xã hội trên địa bàn tỉnh; sự hỗ trợ có hiệu quả từ nguồn vốn của Trung ương, vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, đặc biệt là sự hỗ trợ nguồn vốn từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh... Nhờ vậy, đến nay tỉnh Bình Định đã xây dựng được trên 24.600 ngôi nhà cho hộ nghèo (bình quân hỗ trợ mỗi nhà trên 8 triệu đồng, chưa kể số tiền và công sức của gia đình và nhân dân địa phương sở tại) với tổng nguồn vốn trên 160 tỷ đồng./.

Tin nóng

Tin mới