Bình Định: Tiếp nhận 165 cổ vật

Gốc
Ngày 25.10, Bảo tàng Tổng hợp Bình Định tổ chức lễ tiếp nhận 165 hiện vậtcổ do Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam trao tặng. Đây là số hiện vật tập hợp công sức sưu tầm của 21 hội viên Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo Giám đốc Trung tâm Đoàn Anh Tuấn, những hiện vật này có niên đại trải dài từ thời kỳ Đông Sơn qua các đời Lý - Trần, Lê - Mạc. Trong đó, đáng chú ý nhấtlà nhóm vật liệu kiến trúc Phật giáo thời Lý - Trần vốn được đánh giá là rất hữu ích khi đối chiếu, so sánh với những vật liệu kiến trúc Chămpa phát hiện ở Bình Định.

Tin nóng

Tin mới