Bình Định: Tìm giải pháp hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển du lịch nông nghiệp

Sáng 9/7, Hội LHPN tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo Cơ sở lý luận về sự tham gia của phụ nữ vào phát triển du lịch nông nghiệp và đánh giá về tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp tại các huyện, thị xã phía Bắc tỉnh Bình Định.

 Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu tại Hội thảo

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định, cho biết: Du lịch là nguồn tạo công ăn việc làm đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ. Ngày càng có nhiều phụ nữ có việc làm trong ngành Du lịch. Ở Bình Định, theo tập quán sản xuất nông nghiệp và trong xu hướng đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, phụ nữ thường ở nhà làm nông và chăm lo gia đình. Do vậy, nguồn nhân lực phụ nữ ở nông thôn hiện nay là rất lớn.

Hội LHPN tỉnh Bình Định đề xuất và chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp tỉnh "Giải pháp hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển du lịch nông nghiệp ở các huyện, thị xã phía Bắc tỉnh Bình Định"

Hội LHPN tỉnh Bình Định đề xuất và chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp tỉnh "Giải pháp hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển du lịch nông nghiệp ở các huyện, thị xã phía Bắc tỉnh Bình Định"

Nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong tham gia hoạt động du lịch tại tỉnh Bình Định, trong những năm qua Hội LHPN tỉnh và Sở Du lịch tỉnh đã kí kết những văn bản, tổ chức các hoạt động, chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức vai trò của phụ nữ tham gia các mô hình du lịch tại các địa phương…; Hội LHPN tỉnh Bình Định cũng đã tham gia đề xuất, xây dựng, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản phẩm, kết nối hỗ trợ, quãng bá các sản phẩm do phụ nữ tham gia sản xuất, hỗ trợ cho phụ nữ nông thôn nâng cao thu nhập, vai trò, vị thế trong gia đình trong xã hội và trong việc đóng góp vào phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định nói chung và các huyện, thị xã phía Bắc tỉnh nói riêng.

Những nội dung trên đây cũng là cơ sở để Hội LHPN tỉnh Bình Định đề xuất và chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp tỉnh "Giải pháp hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển du lịch nông nghiệp ở các huyện, thị xã phía Bắc tỉnh Bình Định".

2 nội dung chính của đề tài được thảo luận trong hội thảo gồm: Cơ sở lý luận về sự tham gia của phụ nữ vào phát triển du lịch nông nghiệp; Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp các huyện, thị xã phía Bắc tỉnh Bình Định.

Đây là kết quả của quá trình phối hợp nghiên cứu giữa cán bộ, viên chức của Hội LHPN tỉnh Bình Định và các giảng viên của Khoa Kinh tế và Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơn.

Hội thảo đã thảo luận về một số kết quả nghiên cứu của đề tài nhằm góp ý cho việc hoàn thiện kết quả nghiên cứu tốt nhất và đem lại những ý nghĩa thực tiễn nhất định.

N.Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/giai-phap-ho-tro-phu-nu-tham-gia-phat-trien-du-lich-nong-nghiep-o-cac-huyen-thi-xa-phia-bac-tinh-binh-dinh-20220709174119853.htm