TTO - Ông Siddhartha Kaul, Phó Tổng thư ký Tổ chức SOS Quốc tế phụ trách Châu Á cho biết: Tổ chức SOS Quốc tế sẽ tài trợ khoảng 3 triệu USD cho việc xây dựng Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.