9 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu của Bình Định ước đạt 232 triệu USD, tăng 19,23% so với cùng kỳ. Có được con số đó phải kể đến vai trò của Sở Công Thương Bình Định đã tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh đưa ra các cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ các doanh nghiệp.

Bình Định "mở cửa" kêu gọi đầu tư vào may mặc để tạo việc làm cho lao động địa phương.

CôngThương - Ông Nguyễn Kim Phương- Giám đốc Sở Công Thương Bình Định- cho biết: Bình Định là tỉnh có lợi thế về cảng biển nước sâu nên rất thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa, từ đó thu hút nhiều DN lớn tham gia đầu tư. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 173 dự án sản xuất công nghiệp (SXCN) đăng ký đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN), trong đó có 139 DN đã đi vào hoạt động, 43 DN đang xây dựng và 1 DN chờ giải phóng mặt bằng.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2014, Sở Công Thương Bình Định đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quyết định thành lập 13 cụm công nghiệp (CCN) với diện tích 343 ha. Tính đến nay, các CCN trên địa bàn tỉnh Bình Định đã thu hút được hơn 720 DN, trong đó có gần 280 DN với quy mô vừa và nhỏ đã đi vào sản xuất, với tổng số vốn đầu tư khoảng 4.150 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 16.576 lao động.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (SXCN) 9 tháng tăng 7,05% so cùng kỳ. Trong đó, sản xuất và phân phối điện tăng 25,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,35%; cung cấp nước và xử lý chất thải công nghiệp môi trường tăng 7,13%, công nghiệp khai khoáng giảm 9,91% so cùng kỳ.

Trong 3 tháng còn lại của năm 2014, tỉnh Bình Định dự kiến phấn đấu chỉ số SXCN tăng khoảng 8,5% so với cùng kỳ, để đưa chỉ số của cả năm 2014 tăng 7,5%. Trong đó, phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý 4/2014 ước đạt 10.555 tỷ đồng, cả năm 2014 đạt 41,677 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch năm.

Đối với xuất khẩu, 9 tháng ước thực hiện kim ngạch 232 triệu USD, tăng 19,23% so với cùng kỳ và phấn đầu tổng kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2014 là 675 triệu USD, tăng 8,9% so với năm trước.

Đối với kim ngạch nhập khẩu quý 4/2014, Bình Định đặt mục tiêu giảm 27,7% so với cùng kỳ để tổng kim ngạch nhập khẩu cả năm 2014 thực hiện 190 triệu USD, đạt 105,6% kế hoạch năm 2014.

Kim Tuyến

Bình Định "mở cửa" kêu gọi đầu tư vào may mặc để tạo việc làm cho lao động địa phương.

PHẢN HỒI