Bình Dương: 11/23 khu công nghiệp hoạt động đã cho thuê đất đạt tỉ lệ trên 90% diện tích

Gốc
Bình Dương hiện có 27 KCN được thành lập với tổng diện tích 8.877 ha phân bổ ở địa bàn 4 huyện như Bến Cát có 9 khu với 4.114,4 ha, Dĩ An có 6 khu với diện tích 713,6 ha, Thuận An có 3 khu với 654,6 ha; Tân Uyên có 3 khu với 1.751,8 ha và 6 khu thuộc Khu liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị 1.642,7 ha.

Tin nóng

Tin mới