Bình Dương chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử

Gốc
Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Bình Dương lưu ý các thành viên Ban chỉ đạo chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ các công việc liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00

Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Bầu cử tỉnh.

Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Bình Dương vừa tổ chức cuộc họp (ngày 23/2) để nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Nam lưu ý các thành viên Ban chỉ đạo chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ các công việc liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh đến việc thực hiện các bước theo đúng quy định về công tác nhân sự, công tác hiệp thương.

Cuộc họp đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử; tình hình tổ chức và kết quả hội nghị hiệp thương lần 1; công tác chuẩn bị tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; nghe báo cáo công tác phân chia đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; phân chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 9 huyện, thị, thành phố và các công tác chuẩn bị khác. Trong công tác nhân sự, Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND các cấp xác định cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND các cấp bảo đảm theo luật định.

Qua công tác hội nghị hiệp thương lần 1, đối với đại biểu Quốc hội khóa XV, Trung ương phân bổ cho tỉnh Bình Dương là 11 đại biểu, trong đó có 6 là đại biểu của Trung ương, 5 là của Bình Dương. Qua hiệp thương lần 1, có 19 ứng cử viên được giới thiệu để bầu lấy 11 đại biểu Quốc hội khóa XV. Đối với HĐND cấp tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 72 đại biểu, trong khi đó số ứng cử viên là 122 người. Đối với Thường trực HĐND cấp huyện có 688 ứng cử viên bầu lấy 299 đại biểu. Cấp xã là có 4.293 ứng cử viên bầu lấy 2.259 đại biểu chính thức.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, công tác hiệp thương đã sẵn sàng, đảm bảo ứng cử viên ngoài Đảng không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc cho biết, qua công tác hiệp thương, tỉnh đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử là phụ nữ; đảm bảo người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là người trẻ, dưới 40 tuổi theo quy định không thấp hơn 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử. Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là đại biểu tái cử đảm bảo đạt từ 30% trở lên. Nhìn chung số ứng cử viên đảm bảo các quy định của Trung ương, của tỉnh, giảm số lượng người ứng cử làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước so với nhiệm kỳ 2016-2021. Để chuẩn bị tốt nhất công tác nhân sự cho cuộc bầu cử, trong các hội nghị hiệp thương tiếp theo, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc cho biết thêm, từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần 2, lần 3. Sau đó sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến ứng cử viên theo đúng quy định. Cùng với đó, xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu đậm trong các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên để người dân tìm và chọn lựa ứng cử viên tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo; công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử như: Thùng phiếu, con dấu bầu cử, công tác tài chính... cho cuộc bầu cử đã được các thành viên Ban chỉ đạo thảo luận một cách nghiêm túc để rút ra được những kinh nghiệm hay từ các cuộc bầu cử trước nhằm chọn lọc và áp dụng hiệu quả cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh./.

Minh Phúc

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/thoi-su/binh-duong-chuan-bi-tot-cho-ngay-bau-cu-575189.html