Bình Dương: Dự kiến học sinh tựu trường từ 10/8

Gốc
GD&TĐ -

Theo đó, ngày tựu trường với Giáo dục mầm non là ngày 17/8; Giáo dục tiểu học: 10/8; Giáo dục trung học: 10/8 và Giáo dục thường xuyên: 10/8/2015.

Ngày khai giảng với mầm non là 4/9/2015; tiểu học, trung học, thường xuyên vào 5/9/2015.

Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, năm học cụ thể như sau:

Các ngành học, cấp học

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày kết thúc
năm học

1. Mầm non

- Ổn định nề nếp: Từ ngày 17/8/2015 đến ngày 03/9/2015.

- Thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non: Từ ngày 07/9/2015 đến ngày 08/01/2016 (18 tuần thực học).

Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 27/5/2016: 20 tuần (Trong đó 17 tuần thực học, còn lại dành cho nghỉ lễ, Tết Âm lịch và ổn định nề nếp sau nghỉ lễ).

- Kết thúc năm học ngày 27/5/2016.

- Tổ chức tổng kết năm học và ngày Quốc tế thiếu nhi (Tết thiếu nhi) 01/6 trong khoảng thời gian từ ngày 28/5/2016 đến ngày 31/5/2016.

2. Tiểu học

- Ổn định nề nếp: Từ ngày 10/8/2015 đến ngày 14/8/2015.

- Thực hiện Chương trình Giáo dục Tiểu học: Từ ngày 17/8/2015 đến 25/12/2015 (19 tuần, trong đó 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho kiểm tra định kỳ và các hoạt động khác), sơ kết học kỳ I vào ngày 25/12/2015.

Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 20/5/2016: 21 tuần (trong đó 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, Tết Âm lịch và các hoạt động khác).

- Kết thúc năm học ngày 20/5/2016.

- Tổ chức tổng kết năm học từ ngày 23/5/2016 đến ngày 27/5/2016.

3. THCS, THPT

Từ ngày 17/8/2015 đến 26/12/2015: 19 tuần thực học, sơ kết học
kỳ I vào ngày 26/12/2015.

Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 21/5/2016: 21 tuần (trong đó 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, Tết Âm lịch và các hoạt động khác).

- Kết thúc năm học ngày 21/5/2016.

- Tổ chức tổng kết năm học từ ngày 23/5/2016 đến ngày 27/5/2016.

4. GDTX cấp THCS và THPT

Từ ngày 17/8/2015 đến 18/12/2015: 18 tuần thực học, sơ kết học kỳ I vào ngày 19/12/2015.

Từ ngày 21/12/2015 đến ngày 30/4/2016: 19 tuần (trong đó 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, Tết Âm lịch và các hoạt động khác).

- Kết thúc năm học ngày 06/5/2016.

- Tổ chức tổng kết năm học từ ngày 09/5/2016 đến ngày 14/5/2016.

Tin nóng

Tin mới