Bình Dương: Nỗ lực hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động

Để bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang nỗ lực, tăng cường tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để nhanh chóng thẩm định, phê duyệt, hoàn thành việc chi trả trước ngày 31/8/2022.

Bình Dương là tỉnh công nghiệp, thu hút lớn lực lượng lao động từ các tỉnh, thành trong cả nước, hiện tỉnh có khoảng 1,2 triệu lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện chính sách. Theo đó, tổng kinh phí dự kiến chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) là hơn 1.300 tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh, tính đến ngày 10/8/2022, số hồ sơ đã chuyển sang cơ quan cấp huyện phê duyệt để chi trả hỗ trợ là hơn 860.000 lượt hồ sơ với tổng số tiền phải chi là 577 tỷ đồng. Trong đó, toàn tỉnh đã giải ngân tiền thuê trọ cho hơn 163.000 lượt lao động ở 1.019 doanh nghiệp, với tổng số tiền khoảng 88 tỷ đồng. Trong tổng số 163.000 lượt lao động được hỗ trợ, có khoảng 158.000 lao động đang làm việc trong 699 doanh nghiệp và 5.000 lao động quay trở lại thị trường lao động.

 NLĐ làm việc tại Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing, KCN VSIP 1, TP.Thuận An. (Ảnh: Hoàng Linh/ Báo Bình Dương)

NLĐ làm việc tại Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing, KCN VSIP 1, TP.Thuận An. (Ảnh: Hoàng Linh/ Báo Bình Dương)

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố đã thẩm định, phê duyệt hồ sơ của 793.213 lượt lao động ở 5.359 doanh nghiệp với tổng số tiền là 503 tỷ 579 triệu đồng. Cụ thể, thẩm định phê duyệt 730.446 lượt lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với tổng số tiền 436 tỷ 627 triệu đồng và thẩm định phê duyệt 62.767 lượt người lao động quay trở lại thị trường lao động với tổng số tiền 66 tỷ 952 triệu đồng. Các hồ sơ đã được phê duyệt sẽ nhanh chóng chi trả tiền cho NLĐ trong thời gian sớm nhất.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân tiền hỗ trợ, ngày 12/8/2022, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Văn bản số 4134/UBND-VX về việc khẩn trương thực hiện hoàn thành gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, để bảo đảm chính sách đến với các đối tượng thụ hưởng, tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc, hướng dẫn người sử dụng lao động nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ. Các đơn vị yêu cầu người sử dụng lao động khẩn trương thực hiện đúng trình tự, thủ tục, không phát sinh thêm các thủ tục khác ngoài quy định. Trên cơ sở đề nghị của NLĐ, người sử dụng lao động kịp thời tổng hợp, rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, thực hiện việc lập và nộp hồ sơ theo quy định.

Cùng với đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường nhân lực, bố trí nhân sự làm cả ngày thứ bảy, chủ nhật để tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan đến Quyết định 08/2022/QĐ-TTg. Các địa phương theo dõi tiến độ, cung cấp các quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ đến Công an cấp huyện để thống kê, bổ sung thông tin, đối chiếu làm sạch dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn kiểm tra giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác nhận đơn của NLĐ thuê nhà trọ, khẩn trương thực hiện đúng trách nhiệm trong việc xác nhận đơn, bảo đảm kịp thời gian quy định. Trường hợp đơn vị, cá nhân nào không hợp tác, gây khó khăn trong việc xác nhận đơn của NLĐ thì xử lý nghiêm theo quy định.

Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động để rà soát, lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Các sở, ban, ngành có liên quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố khẩn trương thực hiện. Trường hợp để chậm trễ, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

PV(T/h)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/binh-duong-no-luc-hoan-thanh-ho-tro-tien-thue-nha-tro-cho-nguoi-lao-dong-617528.html