(DĐDN) – Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 690,51 triệu USD.

Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 690,51 triệu USD

Đó là thông tin từ Báo cáo của Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 2/2014.

Theo đó, trong 2 tháng đầu năm 2014 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 tỉnh thành phố, trong đó Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 690,51 triệu USD, chiếm 44,8% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 195,85 triệu USD, chiếm 12,7%. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 147,95 triệu USD.

NP