Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bình Dương thu ngân sách nhà nước đạt 50,3% dự toán

Báo cáo của Kho bạc nhà nước Bình Dương cho biết, trong tháng 5/2021, kết quả thu NSNN đạt 6.32 tỷ đồng, lũy kế 29.498 tỷ đồng, đạt 50,3% dự toán Chính phủ và dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 15,41% so với cùng kỳ năm trước.

Bình Dương thu ngân sách nhà nước đạt 6.32 tỷ đồng trong tháng 5. (Ảnh minh họa)

Trong đó, thu nội địa đạt 4.129 tỷ đồng, lũy kế 21.660 tỷ đồng, đạt 50,7% dự toán Chính phủ giao và dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giao, tăng 8,84% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu do ngành Hải quan quản lý khoảng 1.903 tỷ đồng, lũy kế 7.838 tỷ đồng, đạt 48,99% dự toán Chính phủ và dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 38,51% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác chi ngân sách được thực hiện trong kỳ là 1.466 tỷ đồng, lũy kế 11.354 tỷ đồng, tăng 17,21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi NSTW được thực hiện trong kỳ là 236 tỷ đồng, lũy kế 1.288 tỷ đồng, giảm 19,95% so với cùng kỳ năm trước; Chi ngân sách địa phương thực hiện trong kỳ là 1.230 tỷ đồng, lũy kế 10.066 tỷ đồng, đạt 47% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 24,61% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 5, Kho bạc Nhà nước Bình Dương đã thực hiện chi hoàn thuế GTGT là 2.807 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng là 10.105 tỷ đồng, tăng 32,28% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, đơn vị này đã thanh toán công trái, trái phiếu trong kỳ thanh toán là 1.361.000 đồng.

Phạm Duy

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/tai-chinh/binh-duong-thu-ngan-sach-nha-nuoc-dat-503-du-toan-d158346.html