Bình luận: Quyết liệt trong giảm đầu tư công

Gốc
(VOH) - Nghị quyết 11 của chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đã đi vào cuộc sống gần hai tháng và gặt hái được kết quả bước đầu với những tín hiệu rất tích cưc vì đã nhận được sự đồng thuận và chia sẽ của toàn xã hội.

Một trong những giải pháp có ý nghĩa quyết định thành công của nghị quyết 11 là giảm đầu tư công và góp phần giảm bội chị ngân sách dưới 5%. Ở lĩnh vực này, gần hai tháng qua, các cấp, các ngành đã tập trung quyết liệt cho công tác này. Bộ kế hoạch và đầu tư đã thành lập 10 đoàn công tác trực tiếp xuống các địa phương, đến các tập đoàn, Tổng công ty để cụ thể hóa và triển khai, giám sát thực tế tại các địa phương, các tập đoàn, các tổng công ty. Rất mừng là các cấp, các ngành, các địa phương, các tập đoàn, các tổng công ty đã nhận thức được ý nghĩa rất quan trọng Nghị quyết 11 của chính phủ nên đã tự giác kiểm tra, rà soát các dự án, các công trình , các kế hoạch dự chi trong năm 2011 để kiên quyết giảm đầu tư, giảm chi phí 10%. Với các công trình dự án chưa thật sự cấp thiết mà kéo dài thì tạm thời dừng thi công hoặc dãn tiến độ, không khởi công, động thổ dự án mới, trừ các dự án liên quan đến an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai, dự án có tính an sinh xã hội. Ở Bộ giao thong vận tải, hầu hết các dự án đều tạm dừng hoặc dãn tiến độ thi công để tập trung vốn cho 10 dự án công trình kết cấu hạ tầng. Tại tập đoàn điện lực Việt Nam đang triển khai và thi công trên 300 công trình, dự án liên quan đến sản xuất và truyền tải điện nhưng tập đoàn điện lực, sau khi thẩm định và đánh giá thì số dự án có thể đưa vào sử dụng , khai thác năm 2011 này không nhiều nên đã kiên quyết tạm đình hoãn, giãn tiến độ thi công gần 300 công trình, hạng mục với tổng số tiền trên 12.500 tỉ đồng. Tương tự, ở tập đoàn dầu khí quốc gia, khi kiểm tra, đánh giá lại các dự án, công trình, đã đi đến quyết định đình hoãn, dãn tiến độ 64 dự án với tổng số vốn 6.600 tỉ đồng. Các đoàn công tác của Bộ kế hoạch và đầu tư về các địa phương, bước đầu đã ghi nhận ở 30 tỉnh thành, và địa phương đã tạm đình hoãn công trình, dự án với tổng số vốn 3.400 tỉ đồng. Như vậy, tổng hợp chưa đầy đủ thì các địa phương và tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong gần hai tháng qua đã giảm đầu tư công trên 22.500 tỉ đồng. Đây là con số rất đáng mứng. Nếu cộng với số vôn dự ứng trước cho năm 2011 , mà kế hoạch đề ra từ năm 2010 đã ghi nợ mà chúng ta sẽ kiên quyết cắt giảm theo nghị quyết 11 là 50.000 tỉ đồng thì chúng ta sẽ giảm 72.500 tỉ đồng đầu tư dù mới chỉ gần hai tháng thực hiện nghị quyết 11 của chính phủ. Từ kết quả này, nếu tổng hợp đầy đủ thêm từ 33 tỉnh, thành và kiên quyết hơn nữa trong giảm đầu tư công từ nay đến cuối năm thì chúng ta có thể giảm đầu tư công khoảng 100.000 tỉ đồng. Như thế, chúng ta sẽ đạt mục tiêu đề ra trong lĩnh vực này. Chỉ mới gần hai tháng nghị quyết 11 của chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đi vào cuộc sống đã đạt được những kết quả bước đầu. Có được kết quả này vì sự ra đời Nghị quyết 11 là yêu cầu bức bách của nền kinh tế nên đã tạo được sự nhận thức đầy đủ và chuyển biến thành chương trình hành động của các cấp, các ngành, đồng thuận, chia sẽ của toàn xã hội.

Tin nóng

Tin mới