Lần đầu tiên thử vai trong một vở kịch, Bình Minh chia sẻ rằng dù chịu áp lực anh vẫn cố gắng hết mình.