Bình ổn giá xăng, dầu: Phải kiểm toán chặt chẽ!

Gốc
TS Nguyễn Minh Phong - Trưởng phòng nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã khẳng định, việc thành lập quỹ bình ổn giá xăng dầu tại DN kinh doanh xăng dầu là một phương án chấp nhận được vào thời điểm này .Chi tiết...

Tin nóng

Tin mới